Onze trainingen zijn pragmatisch. Wij gaan er van uit dat effectieve communicatie direct is verbonden met de praktische kennis van de cultuur van de taal. De daarmee samenhangende omgangsvormen en etiquetteregels zijn onontbeerlijk voor een goede verstandhouding.

Wij leggen veel nadruk op business etiquette en "Action Learning". Hieronder verstaan wij opdrachten en oefeningen uit de eigen praktijk.

Tijdens de trainingen is voldoende tijd ingeruimd voor individuele consultancy in de vorm van feedback